Տրանսպորտային միջոցների վրա գովազդի տեղադրումը

հանդիսանում է արտաքին գովազդի

ամենաարդյունավետ ձևերից։